Přírodopis: Brouci v aplikaci Piccolage

Šesťáci si v hodině přírodopisu posvítili na zástupce brouků. 

Jejich úkolem bylo ve dvojici vytvořit v aplikaci Piccolage medailónek zvoleného zástupce. Protože se zároveň učili pracovat s kritérii hodnocení, měli je vypsaná na tabuli. Každý medailónek měl obsahovat rodové a druhové jméno  brouka. případně název celé skupiny , fotografii a informace o způsobu obživy, případně další zájímavost nebo informaci o tom, zda je živočich škodlivý, nebo užitečný. 

V následující hodině medailónky prezentovali  a navzájem hodnotili svou práci, splnění kritérií, navíc také grafické zpracování a projev při prezentaci. Zároveň učili se formulovat doporučení pro spolužáky na další vylepšení jejich práce.

Mgr. Vladislava Hurajová


Poslední změna: 25.03.2024 - 20:02 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava