Naplňování digitálních kompetencí

Ve druhém pololetí jsme se snažili navázat na náš cíl, který jsme si vytyčili už v září, a sice vybavit žáky tzv. mediální gramotností. Cíl byl postupně realizován v průběhu několika měsíců. Každý z žáků si vybral 1 historickou osobnost, která se nějakým způsobem pojila k antickému Řecku či Římu. Následně o této osobě zpracovali krátký medailonek ve wordu (kritéria byla přiměřená: 3-5 informací v odrážkách, obrázek a odkaz na zdroj odkud žák čerpal). Většina žáků zadání zvládla bez obtíží. Tyto medailonky jsme využili i v průběhu hospitační návštěvy, která proběhla 13.5. Cílem této hodiny bylo najít největší osobnost antiky. Každý žák obdržel pracovní list a formou krátké ankety měl zjistit jména známých řeckých a římských filozofů, vědců, politiků atd. Následně jsme se prostřednictvím aplikace tricider pokusili uvést co nejvíce osobností, argumentovat kladné i záporné důvody, proč tyto osobnosti zmiňujeme, a také hlasovat, zdali s názory spolužáků souhlasíme. Žáci šestého ročníku by po ročním snažení měli ovládat základy wordu.

Mgr. Eva Klimková
Poslední změna: 13.05.2024 - 19:01 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava