Dějepisná exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi s 6. třídou

12. října 2022 žáci 6. třídy navštívili jednu z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska, archeologickou lokalitu Chotěbuz – Podobora.

V rámci dějepisné exkurze zde vstoupili do raně středověkého slovanského hradiště, ve kterém si udělali lepší představu o každodenním životě starých Slovanů.

Dozvěděli se mimo jiné, v jakých příbytcích Slované žili, co Slované jedli, jak se oblékali, s čím obchodovali.

Na závěr si mohl každý žák pro zábavu vystřelit z luku do slaměného terče.

Mgr. BcA. Michal Bařina


Poslední změna: 18.10.2022 - 18:22 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava