Exkurze do filmových ateliérů ve Zlíně

6. ledna 2023 měli žáci 7. a 8. třídy exkurzi do filmových ateliérů ve Zlíně. Klasická výuka tak byla tento den nahrazena programem tvořeným workshopem animace a prohlídkou expozice věnované historii a osobnostem zlínských filmových ateliérů. Během exkurze vytvořili žáci krátký pohyblivý snímek, na kterém si v praxi vyzkoušeli, jaké to je stát se na chvíli filmovým animátorem. Prací animátora je oživovat pohybem filmové světy, které skládá z řady za sebe umístěných snímků, do jejichž přípravy se žáci plně ponořili.

Mgr. BcA. Michal Bařina


Poslední změna: 01.02.2023 - 15:33 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava