Svatý Martin na 1.stupni

V týdnu od 7.listopadu jsme měli výuku inspirovanou svatým Martinem. Nejprve jsme se seznámili s příběhem jeho života v kresleném komiksu. Postupně jsme pokračovali v matematice číselnými spojovačkami a počítáním příkladů a slovních úloh s podkovami, husami i koníky. V prvouce jsme si povídali o pranostikách a zvycích, které se k tomuto dni pojí. Naučili jsme se písničku „Už Martin na bílém koni“, ve výtvarné výchově jsme malovali svatomartinskou husu nebo letícího koně nad krajinou a v pracovních činnostech jsme si vyrobili Martinova bělouše. Ani v tělocviku jsme na něj nezapomněli. Létali jsme jako husy a skákali přes překážky nebo cválali člunkovým během jako koníci. 

za 1.stupeň  R. Dorociaková  


Poslední změna: 27.11.2022 - 12:24 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava