Návštěvy kostela Všech svatých

Během března až května 2023 navštívili všichni žáci druhého stupně nejvýznamnější kulturní památku obce Sedliště – dřevěný kostel Všech svatých. Seznámili se s jeho základními částmi, pravidly chování v kostele, dozvěděli se něco o práci lidí, kteří mají kostel na starosti, a naučili se vyhledávat o kostele informace. Všechny tyto zážitky jim zprostředkoval místní pan farář Mgr. Bc. Jakub Vavrečka, se kterým se prohlídky nesly ve velmi příjemné atmosféře. A právě ta je důležitá při vytváření pozitivního vztahu ke kulturně historickému dědictví v regionu, v němž žáci žijí.

Mgr. BcA. Michal Bařina


Poslední změna: 26.05.2023 - 11:51 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava