Tonda obal

Ve středu 11.1. navštívila naši školu zástupkyně společnosti EKO-KOM. Dětem 1. až 7.třídy prezentovala školní vzdělávací program Tonda obal. Cílem této akce bylo seznámit děti s problematikou správného třídění odpadu, zvýšit povědomost žáků o možnostech recyklace a vést je k odpovědnému chování v dalším životě. Žáci měli možnost vidět jak původní, tak recyklované suroviny, zhlédli videa z prostředí třídičky odpadů a výroby recyklátů.

Mgr. Jana Řeháková


Poslední změna: 12.01.2023 - 14:00 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava