Projektový den Čarodějnice - 1. třída

V pátek 29. dubna se v rámci projektového dne konal první čarodějný slet v 1.třídě. Dostavili se čarodějové a čarodějky jak v tradičním kostýmu, tak i v civilu, aby nedošlo k prozrazení jejich totožnosti. Cílem bylo naučit se 2 zaklínadla a díky nim uvařit svůj první tajemný lektvar. 

Aby vyluštili znění zaklínadel, museli splnit několik úkolů. Rozdělili jsme se do šesti družstev a pustili se s chutí do práce. Nejprve bylo potřeba počítat příklady na sčítání a odčítání do 20 a díky správným výsledkům pak postupně hledali na chodbě tajemné kotlíky s písmeny. Ta dosadili do tabulky a po správném vypočítání všech příkladů si mohli přečíst potřebná zaklínadla. 

To však nebylo všechno. Tajemný recept jim škodolibá čarodějnice Kanimůra rozstříhala na 6 kousků a k získání každého vedlo splnění úkolu. Za vyluštění zaklínadel získali první díl. Podívali jsme se na pohádku Jak odletěly čarodějnice z cyklu Chaloupka na vršku a po správném zodpovězení pěti otázek obdrželi druhý dílek lektvaru. Každé družstvo zazpívalo písničku Pět ježibab a třetí díl receptu byl jejich. Čtvrtý díl čekal všechny ty, kteří prokázali svůj ostrý zrak a vnímání, když ve skupinách čarodějnic vyhledávali tu, která mezi ně nepatřila, a ještě roztřídili skupinu různých čarodějnic a pak jednotlivé spočítali. Došlo i na moderní techniku – na tabletech je čekalo čarodějné pexeso ve WordWallu. Poslední úkol prověřil nejen zrakové vnímání, ale i paměť všech účastníků. Každý tým dostal 6 obrázků různobarevných čarodějek. Jednotlivci vždy vybíhali na chodbu, kde byly některé zobrazeny v různém pořadí. Po návratu do třídy seřadili své kartičky tak, jak si to zapamatovali. Když správně určili i poslední řadu, získali šestý díl a mohli svůj recept sestavit a slepit na barevný list. 

Konečně přišla vytoužená příprava lektvaru. Do velké sklenice patřilo 200 ml žabí moči (octa), lžička dračí krve (červené barvivo), 2 lžičky baziliščího jedu (jar), vše se dobře promíchalo a než se mohla přidat poslední ingredience – 2 lžičky drceného prachu z kostí (jedlá soda), bylo potřeba hlasitě vyslovit ona naučená dvě zaříkávadla. Vše dobře dopadlo a všichni čarodějové a čarodějky se mohli vrátit do svých obydlí a pokračovat ve svém bádání a studiu doma, neboť je čekala Filipojakubská noc. 

p.učitelka R.Dorociaková, V.Nováková a p.as.P.Pavlíková 


Poslední změna: 10.05.2023 - 13:42 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava