Vlastivěda: Digitální dovednosti s tablety: Vyhledávání informací a práce s QR kódy

V rámci hodin Vlastivědy se žáci s pomocí tabletů učí efektivně vyhledávat informace na internetu a aplikovat je na konkrétní úkoly.

Jednou z hlavních aktivit je dohledávání informací podle zadání. Žáci dostávají úkoly, které musejí řešit prostřednictvím vyhledávání online zdrojů na svých tabletech. Tato činnost nejen posiluje jejich schopnost rychle najít relevantní informace, ale také rozvíjí dovednost kritického myšlení při hodnocení a selekci zdrojů.

Dalším zajímavým prvkem je práce se QR kódy. Žáci se učí, jak fungují QR kódy a jak je používat pro rychlé a snadné přístupy k určitým informacím. Žáci mohou snadno dohledat další informace nebo zadání přes QR kód, který je odkáže na konkrétní webové stránky nebo dokumenty.

Celkově tato digitální aktivita přispívá k rozvoji kompetencí, které jsou důležité v dnešní digitální době. Žáci se učí nejenom používat technologii, ale také efektivně pracovat s informacemi, analyzovat je a využívat je k řešení úkolů. Tento druh vzdělávání přináší žákům praktické dovednosti, které jim budou prospěšné nejen ve škole, ale i v jejich budoucím profesním a osobním životě.

Mgr. Pavla Kozáková


Poslední změna: 17.04.2024 - 08:18 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava