Anglické divadlo

Po dlouhé odmlce měli žáci 6. a 7. třídy možnost zhlédnout divadelní představení v anglicko – českém jazyce. Divadelní inscenaci pod názvem Peter Black 2–A New Beginning zahráli profesionální mladí herci ze sdružení Divadelní centrum Zlín s.r.o.. Divadlo se konalo v Národním domě v Místku. Sál se brzy naplnil do posledního místa.

Cílem představení v anglickém jazyce bylo atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat si znalost anglického jazyka a získat schopnost bezprostřední interakce. Divadelní hra v cizím jazyce je forma komunikace, podobná metodě cvičení ve dvojici nebo skupinách, která má žáky zabavit a umožnit jim zdravé sebehodnocení.

Představení bylo velmi přínosné. Vtipně pojaté zpracování, které studenty vtáhlo do děje. Pozorně sledovali do konce, děj je zaujal. Angličtina byla vysoce kvalitní – přednes byl skvělý nejen co do výslovnosti, ale i jednoznačně srozumitelný.

Mgr. Jana Řeháková


Poslední změna: 11.06.2024 - 16:36 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava