Zapojení digitálních prostředků do výuky anglického jazyka

V sedmé třídě jsme si stanovili za cíl rozvoj digitálních kompetencí v oblasti aplikace World. Žáci měli za úkol během prvního pololetí školního roku 2023/2024 vytvořit v prostředí World anglický recept na oblíbené jídlo, který by bylo možné zařadit do obrázkové kuchařské knihy. Postupnými malými krůčky jsme tohoto cíle dosáhli. 

Děti se v naší počítačové učebně postupně naučily přihlašovat na počítačový účet, začaly používat školní email v aplikaci Outlook, posílat email s přílohou a sdílet dokument.  Umějí se již orientovat na klávesnici. Dokážou v aplikaci Word nastavit velikost, styl, barvu písma, podtrhnout text, využít řádkování, tabulátoru, různých stylů odrážek a strukturovat text. Dále vložit obrázek, upravovat jej a vytvořit z něj pozadí. Zvládnou si vybrat obrázek z fotobanky, znají pojem Copyright. Umějí také vložit textové pole a následně s ním pracovat – umístění, velikost, barva, průhlednost a práce s rámečkem. 

Všem žákům a žákyním se povedly krásné recepty, jak můžete vidět v příloze. 

Mgr. Jana Řeháková
Poslední změna: 27.02.2024 - 18:33 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava