Edukace Dům umění v Ostravě / výstava Toyen

Na návštěvě edukačního programu v Domě umění v Ostravě k výstavě Toyen / programu Pošli to dál, jsme si vyzkoušeli mnoho věcí. Lektorka nás seznámila s osobností evropského surrealismu Toyen (Marií Čermínovou), dozvěděli jsme se jak tento směr vznik (manifest) i jeho základní znaky. Seznámili jsme se s knižním souborem ilustrací i technikou suché jehly. Vyzkoušeli jsme si vryp do měděné desky i křídového papíru, nanášeli barvu. K snové atmosféře moře, kterou autorka tak milovala, nám dopomohly hudební nástroje i haptická malba do písku. Společně jsme se prošli výstavou a vnímali jsme vystavené grafiky, malby a další exponáty. V další části nás čekala hra se slovy, na kterou jsme navázali kresbou tuší na papír. V závěru workshopu jsme práce společně prezentovali, lektorku jsme zaujali a byla překvapená vysokou úrovní kresebných dovedností žáků, doporučila jí dále rozvíjet na ZUŠ.

 

Mgr. Markéta Pohlová Vlčková


Poslední změna: 13.06.2024 - 06:13 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava