Novinky

Domů

Organizace vzdělávání od 10.5.2021

 1. Výuka na 1. stupničinnost školní družiny a školní jídelny bude probíhat ve stejném režimu jako doposud 

 1. Výuka na 2. stupni bude probíhat rotačním způsobem v prezenční a distanční formě:
 • 10.-14.5.2021 (a dále v liché týdny): 6.-7. třída prezenční forma, 8.-9. třída distanční forma
 • 17.-21.5.2021 (a dále v sudé týdny): 8.-9. třída prezenční forma, 6.-7. třída distanční forma

 1. Změna režimu výuky tělesné výchovy
 • Výuka tělesná výchovy bude obnovena ve venkovních prostorách
 1. Hygienická pravidla – ochrana úst a nosu  
 • Pravidla pro nošení ochranných prostředku uvnitř budovy se nemění
 • Venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry
 • Škola disponuje zásobou zdravotnických roušek pro žáky. V případě potřeby je možné vyžádat u třídních učitelů.

 1. Testování žáků na Covid-19  
 • Žáci 1. stupně se testují 1x týdně vždy v pondělí, nebo první den přítomnosti ve škole na začátku vyučování
 • Žáci 2. stupně se testují 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek, nebo první den přítomnosti ve škole před začátkem vyučování v 7:30 (v 0. vyučovací hodině se žáci testují na začátku vyučování)
 • Škola nevystavuje potvrzení o negativním testu pro subjekty organizující volnočasové aktivity. Skutečnost o negativním výsledku testu může zákonný zástupce doložit čestným prohlášením, že ve škole nebo školském zařízení absolvovalo dítě nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkem.

V případě dotazů a nejasností kontaktujte vedení školy.
 
Mgr. David Hubeňák - ředitel školy

Poslední změna: 05.05.2021 - 14:46 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava