Novinky

Domů

Organizace vzdělávání od 17.5.2021

Výuka na 1. stupni bude probíhat v prezenční formě pro všechny žáky 1.-5. třídy bez rotací
Výuka na 2. stupni bude probíhat nadále rotačním způsobem v prezenční a distanční formě: 
  • 17.-21.5.2021: 8.-9. třída prezenční forma, 6.-7. třída distanční forma 

Změna režimu výuky 

  • Obnovuje se výuka nepovinných předmětů na 1. a 2. stupni, tj. Zdravotní tělesná výchova a Sportovní hry

Činnost školní družiny  

  • Provoz družiny bude probíhat v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin

Stravování ve školní jídelně bude probíhat ve stejném režimu jako doposud, viz informace k organizaci vzdělávání od 12.4.2021 


Hygienická pravidla – povinnost ochrany úst a nosu bude platit ve stejném režimu jako doposud, viz informace k organizaci vzdělávání od 10.5.2021 


Testování žáků na Covid-19   

  • Testování bude nadále probíhat formou antigenních testů 
  • Žáci 1. stupně se testují 1x týdně vždy v pondělí, nebo první den přítomnosti ve škole na začátku vyučování 
  • Žáci 2. stupně se testují 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek, nebo první den přítomnosti ve škole před začátkem vyučování v 7:30 (v 0. vyučovací hodině se žáci testují na začátku vyučování) 
  • Škola nevystavuje potvrzení o negativním testu pro subjekty organizující volnočasové aktivity. Skutečnost o negativním výsledku testu může zákonný zástupce doložit čestným prohlášením, že ve škole nebo školském zařízení absolvovalo dítě nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkem

V případě dotazů a nejasností kontaktujte vedení školy

Mgr. David Hubeňák - ředitel školy 

Poslední změna: 12.05.2021 - 13:37 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava