Novinky

Domů

Organizace vzdělávání od 17.5.2021

Výuka na 1. stupni bude probíhat v prezenční formě pro všechny žáky 1.-5. třídy bez rotací
Výuka na 2. stupni bude probíhat nadále rotačním způsobem v prezenční a distanční formě: 
 • 17.-21.5.2021: 8.-9. třída prezenční forma, 6.-7. třída distanční forma 

Změna režimu výuky 

 • Obnovuje se výuka nepovinných předmětů na 1. a 2. stupni, tj. Zdravotní tělesná výchova a Sportovní hry

Činnost školní družiny  

 • Provoz družiny bude probíhat v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin

Stravování ve školní jídelně bude probíhat ve stejném režimu jako doposud, viz informace k organizaci vzdělávání od 12.4.2021 


Hygienická pravidla – povinnost ochrany úst a nosu bude platit ve stejném režimu jako doposud, viz informace k organizaci vzdělávání od 10.5.2021 


Testování žáků na Covid-19   

 • Testování bude nadále probíhat formou antigenních testů 
 • Žáci 1. stupně se testují 1x týdně vždy v pondělí, nebo první den přítomnosti ve škole na začátku vyučování 
 • Žáci 2. stupně se testují 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek, nebo první den přítomnosti ve škole před začátkem vyučování v 7:30 (v 0. vyučovací hodině se žáci testují na začátku vyučování) 
 • Škola nevystavuje potvrzení o negativním testu pro subjekty organizující volnočasové aktivity. Skutečnost o negativním výsledku testu může zákonný zástupce doložit čestným prohlášením, že ve škole nebo školském zařízení absolvovalo dítě nejdéle před 72 hodinami test s negativním výsledkem

V případě dotazů a nejasností kontaktujte vedení školy

Mgr. David Hubeňák - ředitel školy 

Poslední změna: 12.05.2021 - 13:37 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Novinky základní školy
 • Ředitel školy zveřejňuje seznam kandidátu k volbám do školské rady, které se uskuteční v avizovaném termínu od 24.-25.6.2021. Seznam zobrazíte po kliknutí na "Číst více".

  Číst více
 • Vážení rodiče, milí žáci, 
  na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví škola upravuje organizaci vzdělávání od 24.5.2021.  
   
  Podrobnější informace na "číst více" 
  Číst více
 • Vážení rodiče,
  z důvodu skončení funkčního období členů školské rady vyhlašuje ředitel školy, v souladu s § 167 odst. 4 školského zákona, volby do školské rady na nové tříleté funkční období.
   
  Podrobnější informace na "Číst více".
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava