Novinky

Domů

Organizace vzdělávání od 18.11.2020

1. Výuka 1. a 2. ročníku v ZŠ bude probíhat prezenčně v režimu úplného rozvrhu hodin.

- Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 

2. Výuka 3.-9. ročníku v ZŠ bude nadále probíhat distančním způsobem ve stejném režimu.

- V případě potřeby a zájmu je možné dohodnout se s vyučujícím na konzultaci ve škole. 

3. Školní družina bude v ranním i odpoledním provozu pro 1. a 2. ročník ZŠ 

4. Stravování ve školní jídelně může být v současné době prezenčně umožněno pouze žákům 1. a 2. ročníku, kteří se účastní prezenční výuky

- žáci 1. a 2. ročníku budou ke stravování hromadně přihlášení.

- ostatní žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem mohou odebrat oběd v jídlonosičích za níže uvedených podmínek:

- čistý jídlonosič, označený jménem, příjmením a třídou bude předán u hlavního vchodu ZŠ od 6:00 do 8:00

- strava bude vydána u hlavního vchodu ZŠ od 12:00 do 13:00.

- k přihlašování a odhlašování stravy využívejte výhradně portálu  www.strava.cz 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. David Hubeňák


Poslední změna: 13.01.2021 - 12:28 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava