Novinky

Domů

Organizace vzdělávání od 30.11.2020

1. Výuka na 1. st. bude probíhat v prezenční formě v režimu úplného rozvrhu hodin.

 

2. Výuka na 2. st. bude probíhat v režimu úplného rozvrhu hodin ve formě tzv. rotační výuky
- ​
30.11.-4.12. - 8. a 9. tř. prezenční forma, 6. a 7. tř. distanční forma
- ​
7.12.-12.12. - 6., 7., 9. tř. prezenční forma, 8. tř. distanční forma
- ​
14.12.-18.12. - 8. a 9. tř. prezenční forma, 6. a 7. tř. distanční forma
- ​
21.12.-22.12. - 6., 7., 9. tř. prezenční forma, 8. tř. distanční forma

3. ​
Informace k výuce

- ​žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
- ​z
pěv a sportovní činnost je zakázaná pro všechny účastníky prezenční výuky
- ​d
oporučujeme žáky vybavit vhodným oblečením, včetně obuvi kvůli zařazování venkovních vycházek, zejména ve dnech s TV
- ​v
případě potřeby a zájmu je možné dohodnout se s vyučujícím na konzultaci ve škole

4. ​
Školní družina
bude z organizačních důvodů otevřena v ranním i odpoledním provozu v omezeném režimu pro 1. až 4. ročník od 6:30 do 7:35 a od 11:30 do 16:00 za podmínek zachování homogenity skupin, tj. žáci z jedné třídy.

5. ​Školní kluby a kroužky mohou probíhat za podmínek zachování homogenity skupiny, tj. žáci z jedné třídy. Bližší informace ohledně provozu kroužků podají vyučující.

6. ​
Stravování ve školní jídelně může být v současné době prezenčně umožněno pouze žákům, kteří se účastní prezenční výuky

-všichni žáci, kteří se vzdělávají prezenčním způsobem budou ke stravování hromadně přihlášení
- ostatní žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem budou mít stravu hromadně odhlášenou. Tito žáci mohou odebrat oběd v jídlonosičích na základě vlastního přihlášení za níže uvedených podmínek:
- ​
čistý jídlonosič, označený jménem, příjmením a třídou bude předán u hlavního vchodu ZŠ od 6:00 do 8:00
-s
trava bude vydána u hlavního vchodu ZŠ od 12:00 do 13:00.
- ​k přihlašování a odhlašování stravy využívejte výhradně portálu www.strava.cz

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. David Hubeňák


Poslední změna: 29.12.2020 - 13:22 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče, milí žáci, 

   na základě opětovného prodloužení vládního opatření proti šíření koronaviru bude vzdělávání od 25.1.2021 organizováno nadále ve stejném režimu jako dosud.

  Více informací ohledně organizace příštího týdne po rozklinutí "číst více".

  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 11.1.2021 do 22.1.2021

  Vážení rodiče, milí žáci,
  na základě prodloužení vládního opatření proti šíření koronaviru bude vzdělávání organizováno nadále ve stejném režimu do 22.1.2021.

  S pozdravem
  Mgr. David Hubeňák

 • Vážení rodiče, milí žáci,

  na základě krizových opatření vlády ze dne 23.12.2020 škola upravuje organizaci vzdělávání od 4.1.2021. Více info po rozkliknutí.

  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava