Novinky

Domů

Organizace vzdělávání od 30.11.2020

1. Výuka na 1. st. bude probíhat v prezenční formě v režimu úplného rozvrhu hodin.

 

2. Výuka na 2. st. bude probíhat v režimu úplného rozvrhu hodin ve formě tzv. rotační výuky
- ​
30.11.-4.12. - 8. a 9. tř. prezenční forma, 6. a 7. tř. distanční forma
- ​
7.12.-12.12. - 6., 7., 9. tř. prezenční forma, 8. tř. distanční forma
- ​
14.12.-18.12. - 8. a 9. tř. prezenční forma, 6. a 7. tř. distanční forma
- ​
21.12.-22.12. - 6., 7., 9. tř. prezenční forma, 8. tř. distanční forma

3. ​
Informace k výuce

- ​žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
- ​z
pěv a sportovní činnost je zakázaná pro všechny účastníky prezenční výuky
- ​d
oporučujeme žáky vybavit vhodným oblečením, včetně obuvi kvůli zařazování venkovních vycházek, zejména ve dnech s TV
- ​v
případě potřeby a zájmu je možné dohodnout se s vyučujícím na konzultaci ve škole

4. ​
Školní družina
bude z organizačních důvodů otevřena v ranním i odpoledním provozu v omezeném režimu pro 1. až 4. ročník od 6:30 do 7:35 a od 11:30 do 16:00 za podmínek zachování homogenity skupin, tj. žáci z jedné třídy.

5. ​Školní kluby a kroužky mohou probíhat za podmínek zachování homogenity skupiny, tj. žáci z jedné třídy. Bližší informace ohledně provozu kroužků podají vyučující.

6. ​
Stravování ve školní jídelně může být v současné době prezenčně umožněno pouze žákům, kteří se účastní prezenční výuky

-všichni žáci, kteří se vzdělávají prezenčním způsobem budou ke stravování hromadně přihlášení
- ostatní žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem budou mít stravu hromadně odhlášenou. Tito žáci mohou odebrat oběd v jídlonosičích na základě vlastního přihlášení za níže uvedených podmínek:
- ​
čistý jídlonosič, označený jménem, příjmením a třídou bude předán u hlavního vchodu ZŠ od 6:00 do 8:00
-s
trava bude vydána u hlavního vchodu ZŠ od 12:00 do 13:00.
- ​k přihlašování a odhlašování stravy využívejte výhradně portálu www.strava.cz

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. David Hubeňák


Poslední změna: 29.12.2020 - 13:22 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava