Novinky

Domů

Organizace vzdělávání od 4.1.2021

1. Výuka 1. a 2. ročníku bude probíhat prezenčně v režimu úplného rozvrhu hodin.

- žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

- doporučujeme žáky vybavit vhodným oblečením, včetně obuvi kvůli zařazování venkovních vycházek, zejména ve dnech s TV

2. Výuka 3.-9. ročníku bude probíhat distančním způsobem.

- distanční výuka bude probíhat online prostřednictvím Teams v plném rozsahu s výjimkou Hv, Vv, Tv, Ov, , Tpv, FG a Inf. V těchto předmětech vyučující zadají práci na doma.

- online vyučovací hodina je zkrácena na 30 min.

- v 5.-8. ročníku jsou upraveny rozvrhy vyučovacích hodin. Změny jsou zaznamenány v Bakalářích a aktuální rozvrh hodin můžete také sledovat na webových stránkách školy. https://www.skola-sedliste.cz/zs/rozvrh-hodin.php

- v případě potřeby (nedostatečný počet zařízení v domácnosti) škola disponuje omezeným počtem zařízení k zapůjčení (tablety, NTB, PC). V případě zájmu kontaktujte ICT koordinátorku Mgr. V. Hurajovou (Bakaláři - komens)

- v případě potřeby a zájmu je možné dohodnout se s vyučujícím na individuálních prezenčních konzultacích ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

3. Školní družina bude v ranním i odpoledním provozu pro 1. a 2. ročník ZŠ v homogenních skupinách

4. Zájmová činnost (tj. kroužky, kluby, doučování) může být v prezenční formě umožněna pouze žákům 1. a 2. ročníku. Pro ostatní žáky je zájmová činnost dočasně přerušena (v případě zájmu a po domluvě s vyučujícím může probíhat v omezeném režimu distanční formou, pokud to charakter zájmové činnosti umožní)

5. Stravování ve školní jídelně může být v současné době prezenčně umožněno pouze žákům 1. a 2. ročníku, kteří se účastní prezenční výuky

- žáci 1. a 2. ročníku budou ke stravování hromadně přihlášení.

- ostatní žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem mohou odebrat oběd v jídlonosičích za níže uvedených podmínek: čistý jídlonosič, označený jménem, příjmením a třídou bude předán u hlavního vchodu ZŠ od 6:00 do 8:00, strava bude vydána u hlavního vchodu ZŠ od 12:00 do 13:00.

- k přihlašování a odhlašování stravy využívejte výhradně portálu www.strava.cz

Jménem vyučujících bych chtěl žáky a rodiče požádat o další dávku trpělivosti v této náročné době. Děkujeme, že k distančnímu vzdělávání přistupujete odpovědně. Pevně věřím, že se nám všem podaří navázat na dřívější spolupráci a využijeme nabytých zkušeností k efektivnímu vzdělávání.

Přeji všem pevné zdraví a těším se na brzké setkání ve škole

Mgr. David Hubeňák


Poslední změna: 28.12.2020 - 18:11 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Novinky základní školy
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu školní družiny a školní jídelny v době jarních prázdnin

  Vážení rodiče,

  v době jarních prázdnin, od 1. do 5.3.2021, bude pro žáky základní školy přerušen provoz školní družiny a školní jídelny.

  S pozdravem

  Mgr. David Hubeňák

 • Náhled bez obrázku
  Mimořádné opatření - nošení respirátorů a zdravotnických roušek

  Vážení rodiče, 

  mimořádným opatřením a nařízením Ministerstva zdravotnictví bude od 1.3.2021 pro všechny osoby v MŠ i ZŠ povinné nošení ochranného prostředku na ústech a nosu, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška. 

  Výjimkou jsou děti mateřské školy a strávníci školního stravování v době konzumace. Pro žáky základní školy budou roušky zajištěny ve spolupráci s obcí Sedliště. 

  Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného opatření. 

  Mgr. David Hubeňák 

 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 15.2.2021

  Vážení rodiče, milí žáci,

  režim výuky od 15.2.2021 zůstává zachován jako doposud. MŠMT dnes zveřejnilo informaci, že ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim ve školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle platného opatření PES, které v současné době zůstává v 5. stupni.

  S pozdravem
  Mgr. David Hubeňák

Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava