Novinky

Domů

Organizace vzdělávání od 8.3.2021

1. Organizace distančního vzdělávání 
 • Výuka 1. a 2. ročníku  
  • Distanční výuka bude probíhat online prostřednictvím Teams v plném rozsahu s výjimkou Hv, Vv, Pč, TV; v těchto předmětech vyučující zadají práci na doma. 
  • Rozvrhy vyučovacích hodin budou upraveny na 3 online vyučovací hodiny denně od 7:55 do 10:35. 
  • Online vyučovací hodina je zkrácena na 30 min. 
 • Výuka 3.-9. ročníku bude nadále probíhat ve stejném režimu jako doposud. 
V případě potřeby a zájmu je možné dohodnout se s vyučujícím na konzultaci ve škole. 
 
2. Školní družina  
 • Vzhledem k délce přerušení provozu bude uhrazená úplata za školní družinu poměrně vrácena do 31.8.2021
3. Provoz školní jídelny 
 • Žákům bude hromadně odhlášeno stravování. Žáci mohou odebrat oběd v jídlonosičích za níže uvedených podmínek: 
  • čistý jídlonosič, označený jménem, příjmením a třídou bude předán u hlavního vchodu ZŠ od 6:00 do 8:00 
  • Strava bude vydána u hlavního vchodu ZŠ od 12:00 do 13:00. 
  • K přihlašování a odhlašování stravy využívejte výhradně portálu  www.strava.cz 
4. Ošetřovné
S pozdravem a přáním pevného zdraví 
 
Mgr. David Hubeňák 

Poslední změna: 10.03.2021 - 13:09 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava