Novinky

Domů

Školní rok 2021/2022

Ve středu 1. září škola opět ožila dětským štěbetáním.
Ani v letošním roce v důsledku hygienických opatření se nemohlo uskutečnit slavnostní zahájení v kulturním domě, ale děti v 1. třídě nebyly ochuzeny o návštěvu pana starosty a nového pana faráře.
V letošním školním roce naši školu navštěvuje celkem 224 žáků, z toho na I. stupni se učí 122 žáků a na II. stupni se vzdělává 102 žáků. 
Do 1. třídy nastoupilo 29 dětí, které vede paní učitelka Lucie Jakobi.
V tomto školním roce se rozrostly řady pedagogických pracovníků. Informatiku bude vyučovat Mgr. Pavla Kozáková a na místa asistentek pedagoga a vychovatelek do školní družiny nastoupily paní Jarmila Tošenovjanová a paní Lucie Balašová.
Pro velký zájem byla navýšena kapacita ve školní družině, takže letos jsou otevřena čtyři oddělení pro děti 1. - 5. třídy.
Do mateřské školy chodí 80 dětí, které jsou podle věku rozděleny do tří oddělení.
V odpoledních hodinách mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky, jejichž nabídka je zveřejněna na webových stránkách školy (www.skola-sedliste.cz).
Naše škola je i v tomto roce zapojena do řady projektů:
Šablony III. Sedliště 2021
Školní parlament jako efektivní nástroj pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu
Implementace digitálního vzdělávání v MŠ
Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
ISIC Školák
Modernizace multimediální odborné učebny Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště
Poznej svůj kraj
Sazka Olympijský víceboj

Došlo k úpravě ŠVP. Pro žáky 9. třídy byl zaveden předmět psaní všemi deseti, dále si žáci této třídy mohou vybrat buď sportovní hry, nebo pohybovou výchovu. Od 4. třídy je zavedena výuka nové informatiky. Byl upraveny učební plány, v rámci zkvalitnění vzdělávání se výuka v některých předmětech dělí, takže místo loňských 296 hodin se letos vyučuje celkem 316 hodin.
Na období tří let byla zvolena nová školská rada, v níž jsou dva zástupci za školu, dva za rodiče a dva za obec.
Naše škola opět obhájila titul Eko-školy. Bude-li se tento školní rok vyvíjet příznivě, čeká nás řada úkolů nejen z loňska, které bude nutno splnit.
Děti nebudou ochuzeny ani o další aktivity.
V lednu čeká 9. třídu lyžařský výcvik v Jeseníkách, děti z mateřské školy a žáky I. stupně lyžáček.
V II. pololetí se připravuje pro žáky 2. - 5. třídy plavecký výcvik a žáci 2. a 4. třídy pojedou ke konci školního roku do školy v přírodě.
6. třída absolvovala v měsíci září třídenní adaptační kurz na Bílé.
Žáci mají možnost navštěvovat i nepovinné předměty a to zdravotní tělesnou výchovu a náboženství.
Pro žáky kromě klasické výuky je připravena i řada akcí - návštěva knihovny, loutkové divadlo, výpravy do blízkých Beskyd, návštěvy muzeí a galerií, školní výlety, různé sportovní akce a další počiny.
S chutí do toho, půl je hotovo.
                                                                                           Dagmar Raabová

 

 

 

 


Poslední změna: 03.10.2021 - 11:54 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava