Novinky

Domů

Zápis do 1.ročníku ZŠ 2022/2023

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ředitel Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště od 1. 9. 2022.


Ředitel školy stanovil pro přijímání uchazečů k základnímu vzdělávání v základní škole tato kritéria:

 1. Místo trvalého pobytu dítěte - přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodě spádové školy – Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště (dále „spádový obvod“).
 2. Dítě po odkladu školní docházky - přednostně budou přijímány děti po odkladu školní docházky. Kritérium je uplatnitelné pouze u dětí ze spádového obvodu.
 3. Sourozenec – přednostně budou přijímány děti, které mají ve škole vzdělávajícího se sourozence. Kritérium je uplatnitelné pouze u dětí z nespádového obvodu.

Základní škola, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště, povinně přednostně přijala k základnímu vzdělávání celkem 21 uchazečů, kteří mají trvalý pobyt ve školském obvodu (tj. uchazeče, pro které je základní škola, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště, školou spádovou).

Z počtu 13 uchazečů, pro které základní škola, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště, není školou spádovou, bylo přijato 6 uchazečů, jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí vzdělává v základní škole, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště.
 
Jestliže je počet uchazečů, kteří nemají trvalý pobyt ve školském obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště a jejichž sourozenec se v době vydání rozhodnutí nevzdělá v základní škole, jejíž činnost vykonává Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště, vyšší než je počet uchazečů, které lze přijmout k základnímu vzdělávání do 1. ročníku, pak jsou přijatí uchazeči určeni losováním (přijatí uchazeči jsou vylosováni).Poslední změna: 10.05.2022 - 10:54 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče a ostatní,
  od října nabízíme nově pro dospělé kurz keramiky a kurz informatiky. Bližší informace na "Číst více"

  Číst více
 • Vážení rodiče, milí žáci, 
  věnujte prosím pozornost informacím k zahájení školního roku 2022/2023, které zobrazíte na "číst více".
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Zvýšení cen stravného od 1.9.2022
  Vážení rodiče,
  z důvodu zvýšených nákladů na nákup potravin upravujeme ceny stravného pro všechny věkové kategorie. Přehled cen najdete na webu v dokumentech školní jídelny ( ZDE)
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava