Ekoškola

Domů

PROGRAM EKOŠKOLA

V listopadu 2013 se naše škola zapojila do mezinárodního programu EKOŠKOLA.

Ve škole již od podzimu 2012 fungoval školní EKOtým složený z žákyň bývalé 9. třídy. S ohledem na zapojení do programu EKOŠKOLA vznikl rozšířený tým, jehož členy tvoří zástupci většiny tříd naší školy (viz. sekce EKOtým). Členové Ekotýmu se snaží naplňovat cíle EKOŠKOLY a předávat své myšlenky svým spolužákům i ostatním lidem v blízkém okolí.

 

O programu EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Více informací na www.ekoskola.cz

 

Program EKOŠKOLA je jednou z mnoha aktivit, které pořádá občanské sdružení TEREZA.

Od počátku 90. let se TEREZA zaměřuje na učitele a žáky a začala vytvářet ekologické programy pro školy z celé republiky. Programy se snaží o to, aby děti porozuměly přírodě, vytvářely si k ním vztah a aktivně jednaly ve prospěch dlouhodobé ochrany životního prostředí.

Více zajímavostí o TEREZE na www.terezanet.cz

​​​​​​​

Ekotým

Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Sedliště

pro školní rok 2022/2023


Dospělí:

Markéta Bonková, René Křenek, Lucie Jakobi

Zástupci z jednotlivých tříd:

5. třída: Jiřík Platoš

7.třída: Aďa Krasulová, Terka Doubravová, Eli Martincová, Míša Huberová

8. třída: Vašík Koběluš, Ondra Hradil, Terka Havlásková, Matěj Perutka, Luki Wrubel

9.třída: Eliška Krasulová, Terezka Vaňková


Funkce:

Koordinátorkaprogramu Ekoškola: p. uč. Bonková
Spolupráce se žáky: E. Krasulová, M. Perutka
Zapisovatelka: A. Krasulová  (E. Krasulová)

Soutěže: V.Koběluš, O. Hradil, T. Havlásková

Nástěnkářka, péče o ekokoutek: T. Doubravová, E. Martincová

Technická pracovnice:  M. Huberová

Ekohlídač a rychlá spojka: J. Platoš

PC specialista: L. Wrubel

Fotograf: T. Vaňková

Komisařka odpadu: paní Pinkavová
Ferda Mravenec (práce všeho druhu): pan školník R. Křenek

Plán činnosti a analýza

Plán činností  - program EKOŠKOLA 2019/2020

Téma ODPADY

Hlavní cíle:

 • více inspirovat spolužáky a pracovníky školy k ještě lepšímu třídění odpadů
 • motivovat žáky k předcházení vzniku odpadu
 • chceme, aby okolí školy bylo čisté bez odpadků

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Kontrola košů na tříděný odpad a popisků na chodbách, v kuchyňce a školní kuchyni

Ekotým

konec září

 

Kontrola košů na tříděný odpad a popisků ve třídách

Ekotým

konec září

 

Čištění okolí školy – sběr odpadků. Účastní se jednotlivé třídy.

p. uč. Bonková

duben 2020

 

Třídění odpadů ve třídách- soutěž tříd

Ekotým, p. uklízečky

celoročně, soutěž tříd duben 2020

 

Exkurze – frýdecká skládka – 7. třída

p. uč. Bonková

květen

 

Sběr papíru (žáci a jejich rodiče)

p. školník

listopad, květen

 

Snížit spotřebu papírových utěrek

Ekotým, p. uklízečka

celoročně

 

Zavedení hadrů ve VV místo papírových utěrek

Vyučující Pč, VV

od září

 

Zavedení koše na plechovky – u hl. vchodu

Ekotým

říjen 2019

 

Nové koše na směs. odpad do tříd

p. uč. Bonková

říjen

 

Akce Tonda Obal (1. – 8.)

p. uč. Bonková

březen

 

Téma VODA

Hlavní cíle:

 • inspirovat žáky k šetření vodou, poskytnout jim konkrétní příklady
 • zajistit další úsporná opatření šetřící vodu

 

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Kontrola cedulek vyzývajících k šetření vodou

Ekotým

konec září

 

Monitorování spotřeby vody v průběhu roku

Ekotým

září–říjen

 

Zakoupení a instalace spořičů vody na baterie ve třídách, popř. WC

vedení školy,

p. školník

do konce školního roku

 

Obnova úsporných splachovadel na WC

vedení školy, p. školník

do konce školního roku

 

Pozn. závislost na schválení  v rozpočtu školy

Šetření vodou- program pro první stupeň

Ekotým

2. pololetí

 

Exkurze – čistička odpadních vod

p. uč. Bonková

 

 

Sud na dešťovku u školy

vedení školy,

p. školník

???

umístění

 

Eko akce – Strom života

6.a 7.

p. uč. Bonková

listopad, duben

 

Téma ENERGIE

Hlavní cíle:

 • aktivně se podílet na snižování spotřeby energie ve škole, pomoci spolužákům hledat jednoduché způsoby jak na to
 • více na tom spolupracovat s vedením školy a p. školníkem

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Kontrola cedulek vyzývajících k šetření energií

Ekotým

září

 

Sledování potřeby vytápění ve třídách

p. školník

průběžně

 

Služba na hlídání zbytečného svícení

Jednotlivci ve třídách

od října

 

Kontrola teploměrů ve třídách a kabinetech

Ekotým

podzim

 

Motivace ke správnému svícení ve škole

Ekotým

celoročně

 

Sledování spotřeby elektřiny za jednotlivé měsíce

Ekotým, p. školník

září–červen

 

Kontrola spotřebičů ve škole (energetické třídy)

 

Ekotým, pracovníci kuchyně

 

prosinec

 

Téma PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Hlavní cíle:

 • společnými silami pracovat na výzdobě školy, tak aby se všem líbila. Více zapojit žáky.
 • zajistit takové prostředí ve škole a kolem školy, abychom se v něm cítili příjemně
 • chceme, aby lidé, kteří přijdou do školy, se u nás dobře orientovali

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Výroba nových info cedulek k pokojovým rostlinám

PČ: p. uč. Kantorová, Bonková

 

do konce roku 2019

 

Zajistit službu na zalévání rostlin na chodbách

Ekotým

do konce září

 

Aktualizovat rozcestník u hlavního vchodu

Žáci v Pč a Inf

září

 

Zajistit více pokojových rostlin do školy

školní parlament,

Ekotým

podle rozpočtu školy

 

Zajistit nového zvířecího mazlíčka do školy

p. uč. Hurajová

do konce 1. pololetí

 

Obnova prací v ekoateliéru, VV, Pč

p. uč. Bonková, Bařina

průběžně

 

Ptačí budky na zahrádku

 

p. uč. Řeháková

p. uč. Hurajová

do konce dubna

 

Nové třídní ekokodexy

Ekotým, třídní učitelé

do konce prosince

 

Školní zahrada – dosazování, obnova, …

p. uč.Bonková,

p. uč. Řeháková

duben

-

červen

 

 

Téma DOPRAVA

Hlavní cíl:

– motivovat žáky i ostatní ke změně špatných návyků spojených s dopravou

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Kampaň „Jezdi busem nebo na kole“

Ekotým

únor

 

Zařadit do výuky pracovní listy o dopravě

vyučující

průběžně

 

Téma JÍDLO

Hlavní cíle:

 • zajistit, aby se nekupovaly výrobky s palmovým olejem do ŠJ
 • přesvědčit žáky, aby nekupovali výrobky s palmovým olejem
 • inspirovat žáky a pracovníky školy k přemýšlení o tématu „Zodpovědná spotřeba potravin“

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Stop plýtvání ve ŠJ

 • vymyslet kampaň

Ekotým, kuchařky

do konce školního roku

 

Zařazovat téma Šetrný spotřebitel do výuky

vyučující

průběžně

 

Jednat o možnosti svačinek ve škole

školní parlament

do konce 1. pol.

 

Přesvědčit p. vedoucí ŠJ, aby se nekupovaly výrobky s palmovým olejem

Ekotým

co nejdříve

 

Šíření info mezi žáky – nekupovat výrobky s palmovým olejem

Ekotým

celoročně

 

OSTATNÍ

ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

MONITOROVÁNÍ DALŠÍ INFO

Adopce Zebra Grévyho – finanční příspěvek

 

Školní parlament, p. uč. Bonková

do konce března

 

Nový rozcestník pro orientaci u hlavního vchodu

Ekotým

do konce září

 

Informování o Ekoškole ve třídách

Ekotým

2x ročně

 

Účast na festivalu Envofilm

Ekotým

říjen

 

Ekostánek na školním jarmarku

Ekotým

1.prosince

 

Školní ekosoutěž pro 1. stupeň

Ekotým – Karásková, Krasulová

průběžně (cca 7 kol za rok)

 

Zajistit exkurzi – záchranná stanice Bartošovice

p. uč. Bonková

 

 

Akce „pro mě už nepotřebné, jinému poslouží“

školní parlament, ekotým, některá děvčata 7. třídy

květen

 

Sbírka pro sedlišťský psí útulek

p. uč. Fojtíková

do konce října

 

Účast v soutěži Ekolympiáda v Havířově

p. uč. Bonková

květen, červen

 

Co už jsme zvládli : 

Ekokodex

Zápisy ze schůzek

První oficiální schůze EKOtýmu

Datum: 1.12.2022

Vedoucí schůzky: paní učitelka Bonková

Přítomni: Platoš J., Huberová M., Perutka M., Vrubel L., Havlásková T., Hradil O., Koběluš V., Krasulová E., Krasulová A., Doubravová T., Martincová E

Nepřítomni: Vaňková T.


Co se řešilo:

· Funkce členů

· Soutěže

· Program pro školní rok 2022/23

· Školní internet – sekce Ekoškola
 

Úkoly

Kdo Do kdy Jaký Splněno
Huberová, Perutka 3.11.2022 zeptat se pana školníka na pomoc v Ekotýmu  
Perutka 4.11.2022 zajímavosti na soutěž o odpadu  
Doubravová, Krasulová 14.11.2022 vymyslet ankety-prostředí školy  

Ekosoutěž

ŠKOLNÍ EKOSOUTĚŽ pro 1. stupeň

Slyšeli jste už o tom, že naše škola je EKOŠKOLA? To znamená, že se ve škole snažíme pomáhat přírodě. Také u nás funguje školní EKOTÝM, který pro vás chystá různé akce.

Jednou z nich je školní EKOSOUTĚŽ a tento školní rok vás čeká několik soutěžních kol. Jednotlivá kola budou věnována tématům, kterým se v rámci Ekoškoly věnujeme. Jsou to např. VODA, ENERGIE, DOPRAVA, JÍDLO, BIODIVERZITA nebo také ODPADY, které budou součástí hned 1. kola ekosoutěže.

Proč soutěžit?

1. Dozvíte se spoustu zajímavých a důležitých věcí.

2. Jednotlivci s největším počtem nasbíraných bodů získají hezké ceny.

3. Oceníme také nejaktivnější třídu, která nasbírá nejvíce bodů.

Tak hurááá do toho!

Vaši ekotýmáci

 


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava