10 NEJ Z KRÁLOVSKÉ ANGLIE - Školní zájezd do Anglie

Po 9 měsících příprav a zařizování se ve dnech 19. až 24.května uskutečnil zájezd do Anglie pro žáky 8. a 9. třídy.

V neděli brzy ráno jsme se radostně naložili do autobusu a spolu s paní průvodkyní Lenkou Drastichovou vyrazili směr Libchava u Ústí nad Orlicí, kde jsme přibrali do autobusu druhou školní skupinu.

Přes Německo, Belgii a Francii jsme dorazili po půlnoci do Calais a a nad ránem se vylodili v Doveru. První den jsme věnovali prohlídce Londýna. Žáci viděli Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, St.James Park, Buckingham Palace, Piccadily Circus, China Town, Leicester Square a Natural History Museum. Večer si nás jako každý další den vyzvedli na meeting pointu „naše rodiny“. Žáci tedy měli možnost vidět, jak žijou skuteční Angličané, a vyzkoušet si své komunikační dovednosti.

Druhý a třetí den jsme se vydali do Stonehenge, kde jsme mohli obdivovat světoznámou megalitickou památku. Následovala návštěvy historického městečka Salisbury a jeho katedrály, která je se svými 123 m nejvyšší katedrálou v Británii. Zde je vystavena Magna Charta, která je základem mnoha moderních zákonů v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu.

Třetí den jsme se vypravili do Windosoru, kde jsme prošli historické nádraží a prohlédli si víkendovou rezidenci královské rodiny Windsor Castle, bohužel jen zvenčí, a prošli se k Etonu, nejstarší soukromé chlapecké škole ve Velké Británii. Další zastávka byla v Oxfordu. Zde jsme si prohlédli Christ Church College.

Poslední den jsme si znovu užili intenzivní prohlídku Londýna. Prošli jsme parkem Greenwich a přešli přes nultý poledník, prohlédli si Royal Observatory, navštívili National Maritime Museum, viděli čajový klipr Cutty Sark. Poté jsme se projeli lodí po řece Temži k Tower of London. Zde jsme zhlédli výstavu korunovačních klenot, vyfotili se s Beefeatery, prošli Tower a hradby. Po vyfocení se s Tower Bridge jsme vyrazili na Prohlídku City of Londons mnoha moderními architektonickými skvosty. Zde jsme si prohlédli Památník Velkého požáru Londýna v roce 1666. Nakonec jsme přes Millennium Bridge přešli k metru, kterým jsme dojeli k O2 Aréně a odtud vyrazili zcela zničeni na cestu k domovu přes kanál La Manche. Posledním zážitkem za světla byla plavba trajektem. Moře a měsíc v úplňku byly nezapomenutelnou tečkou za Británií.

Akce naplnila veškeré výchovně vzdělávací cíle – socializační, motivační ke studiu a poznávání nových zemí, podpořila kompetence k řešení problémů a vedení k samostatnosti. Možnost konverzovat s rodilými mluvčími byla z pohledu žáků největším přínosem.

Mgr. Jana Řeháková


Poslední změna: 31.05.2024 - 17:38 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava