3. ročník školního závodu v orientačním běhu

Závody v orientačním běhu žáků 1. a 2. stupně Regionu Slezská brána - 3. ročník

Sedliště – Bezručova vyhlídka a F-M – les v Hájku

Dne 25. 4. 2024 proběhl již třetí ročník soutěže v orientačním běhu pro žáky základních škol obcí spadajících do území dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána (DSO RSB).

Z důvodu přestavby školní budovy základní školy v Sedlištích a omezených možností zázemí se závod konal v lese Hájek, kde děti mohly poprvé zakusit pocit „skutečného orienťáka“ ve skutečném závodním prostoru.

Závod organizovala stejně jako v loňském roce Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště ve spolupráci se Sportovním klubem orientačního běhu ve Frýdku-Místku a DSO RSB, který organizačně a finančně zajistil dopravu a zároveň přispěl i na úhradu souvisejících materiálních nákladů (občerstvení a odměn soutěžícím).

Akce se zúčastnilo celkem 119 dětí ze šesti škol. Kromě pořádající školy šlo o ZŠ Vratimov – Masarykovo náměstí 192, ZŠ Paskov, ZŠ Raškovice, ZŠ Václavovice a ZŠ Řepiště. Žáci soutěžili v kategoriích podle věku, rozděleni na chlapce a dívky. Závod proběhl na třech tratích 2,4km, 1,7km a 1,4km. Tratě byly přizpůsobené možnostem jednotlivých kategorií.

Pro závod byl použit elektronický systém SportIdent, který pro tyto závody zapůjčil Zdeněk Jakobi ze Sportovního klubu orientačního běhu Havířov a zabezpečil jeho použití na závodě.

Zahájení akce se účastnili ředitel pořádající školy Mgr. David Hubeňák a starosta obce Sedliště Ing. Jaromír Krejčok, starosta obce Paskov a předseda DSO RSB Petr Baďura, místostarostka obce Řepiště Mgr. Lucie Matušková a projektový manažer DSO RSB Ing. Miroslav Lysek, který také zajistil fotodokumentaci našich závodníků. Hlavními organizátory byli Mgr. Jana Řeháková a předseda Sportovního klubu orientačního běhu Frýdek-Místek Ing.Vlastimil Mutina, kterým asistoval tým složený z žáků 9. třídy a dalších kolegů. Ti pomáhali s celou náročnou organizací závodů.

Po doběhnutí se závodníci posilnili malým občerstvením na shromaždišti na Bezručově vyhlídce, kde bylo zajištěno veškeré zázemí jak pro závodníky, tak pro doprovod a organizátory. Závody byly zakončeny vyhlášením výsledků. Jako obvykle závodníci na prvním, druhém a třetím místě byli odměněni medailemi a diplomy na památku. Přes nepřízeň počasí předchozích dnů se akce povedla, děti odcházely spokojené, se silným sportovním zážitkem.

Výsledky jsou v samostatné příloze tohoto článku.

Výstupy z akce jsou uvedeny na těchto odkazech:

- Fotodokumentace:

25_04_2024_Sedliště_Branný závod – mirekysek – album na Rajčeti (idnes.cz)

- Videoreportáž:

Sedliště: Školní závod v orientačním běhu pro 3. – 8. třídy základních škol RSB (slezskabrana.tv)

Mgr. Jana Řeháková

ZŠ Sedliště, hlavní organizátorka

Ing. Miroslav Lysek

DSO RSB, koordinátor spolupráce se školami


Poslední změna: 07.05.2024 - 20:27 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava