Adventní čas v 1.třídě

Rozsvěcením stromu a jarmarkem začal adventní čas. Postupně jsme si ve výuce povídali s dětmi o všech svátcích, které k němu patří. Začali jsme Sv.Ondřejem, pokračovali Barborkou, Mikulášem a Lucií ke Štědrému dni a jednotlivým vánočním svátkům přes Silvestra až ke Třem králům. Probrali jsme různé pranostiky a zvyky, které k tomuto období patří a některé jsme si i prakticky vyzkoušeli. Pracovali jsme společně, samostatně, ve dvojicích i ve skupinách.  

 

Ve čtení jsme četli věty o přípravách na Vánoce, v matematice jsme počítali slovní úlohy s dárky, baňkami a cukrovím. V angličtině jsme si srovnávali oslavu Vánoc v Británii a u nás a seznámili se se základní slovní zásobou. V hudební výchově jsme nacvičili program na besídku pro rodiče i na vánoční zpívání v Klubu důchodců. Vše jsme doplnili i výtvarnými pracemi a tvořením v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Celé období jsme ukončili společnou besídkou s nadělováním dárečků.  

Renáta Dorociaková 


  Poslední změna: 14.07.2023 - 14:38 Zpět

  Adresa:Sedliště 203, 739 36
  558 658 123
  Adresa: Sedliště 515, 739 36
  771 158 535
  Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
  Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
  e-Strava