Alfa box a holocaust ve frýdecké knihovně

Ve dnech 21. a 23. listopadu 2023 se žáci 6. a 9. ročníků vydali na každoroční návštěvu frýdecké knihovny.

Pro šesťáky si paní knihovnice Plachá připravila besedu, ve které jim vysvětlila, jak se mohou zábavněji učit pomocí jednoduchého alfa boxu. Ke každému písmenku v abecedě žáci přiřadili pojmy z životopisného textu o T. G. Masarykovi, a tak se o něm mnohé dozvěděli.

A deváťáci měli besedu o holocaustové literatuře, prostřednictvím které jim paní Plachá otevřela dveře do temných kapitol dějin, kde rasová nesnášenlivost zanechala hlubokou stopu. Snad se její nakažlivá vášeň pro literaturu alespoň trochu přenesla na žáky. Vždyť je v druhé polovině školního roku čeká četba Deníku Anne Frankové a právě o něm hodně slyšeli.

Mgr. BcA. Michal Bařina


Poslední změna: 23.11.2023 - 22:43 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava