Březen ve 2. třídě

Výuka v tomto měsíci byla opravdu pestrá. V českém jazyce jsme se věnovali párovým souhláskám ve slovech. Procvičovali jsme je nejen při různých hrách, ve cvičeních v učebnicích, ale i v aplikacích na tabletech. Také jsme se zdokonalovali v psaní na klávesnici při hrách s rýmy. 
Náplní matematiky bylo násobení a dělení, které jsme si vysvětlili pomocí staveb z krychliček, úkolů z papírovými mincemi nebo při běhacím počítání s tajenkou. 
V prvouce jsme se zaměřili na jarní květiny a jejich poznávání, procvičovali jsme části člověka i jeho vnitřní orgány a v běhacím čtení s porozuměním jsme si ověřili i další své vědomosti. 
V závěru měsíce jsme společně oslavili Den vody. Luštili jsme křížovky a osmisměrky, hráli kvízy s otázkami o vodě, počítali běhací úkoly s kapkami, sledovali zajímavé pokusy a ve výtvarné výchově každý nakreslil svou kapku a v ní, proč je voda důležitá a kde ji najdeme. 
 
p.učitelka R.Dorociaková a V.Nováková, p.asistentka P.Pavlíková a druháci 

Poslední změna: 02.04.2024 - 07:09 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava