Den české poezie

21. březen organizace UNESCO nazvala Světovým dnem poezie, který si mimo jiné klade za cíl obnovit tradici ústního přednesu básní a zlepšit výuku poezie. Naše škola se proto rozhodla tento den oslavit projektem, který spočíval v propojení literatury a výtvarné výchovy. Žáci si nejprve vybrali báseň z české literatury, nacvičili její přednes a vytvořili k ní ilustraci. Potom proběhla soutěž v recitaci a výherci byli odměněni. Dopoledne jsme všichni zakončili besedou s básnířkou Alžbětou Johankou Petrovou, která nám představila svou sbírku básní a některé možná inspirovala nadšením vyjadřovat své vidění světa skrze poezii.

Mgr. BcA. Michal Bařina


Poslední změna: 24.03.2022 - 17:06 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava