Den stromů

20. října měly svátek stromy, a protože máme rádi jak stromy, tak oslavy, rozhodli jsme se slavit v hodině prvouky společně.

Zjistit jména oslavenců na seznamu ale nebylo tak jednoduché, museli jsme totiž nejprve rozlousknout přesmyčky, ve kterých byla jména schovaná a dále je rozdělit do dvou skupin – jehličnaté a listnaté. Ve dvojicích nás dále čekal kvíz, ve kterém jsme zjistili, jak dobře stromy známe a hned poté jsme se rozutekli na chodbu k listům a plodům stromů, které skrývaly písmena tajenky. K tomu, abychom tajenku rozluštili správně jsme mimo jiné potřebovali i abecedu, podle které jsme stromy řadili. Po usilovné snaze nám vyšla tajenka: ŽIVOT… ale jaký? No přece život stromu. A jak takový život stromu začíná, probíhá a končí jsme si společně popsali a postavili z obrázků a tím jsme letošní oslavu ukončili.

Třeťáci, p. uč. Vendula Nováková, p. uč. Lucie Jakobi, p. asistentka Lucie Kabuďová


Poslední změna: 24.10.2023 - 20:25 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava