Den Země

V pátek 21. dubna jsme ve třetí třídě oslavili Den Země. Nejprve jsme si v českém jazyce popovídali o tom, co to Den Země je, kdy a proč se vůbec slaví a společně jsme vymýšleli, co bychom pro tu naši Zemi mohli udělat a jak bychom ji mohli pomoct, aby se nám na ni žilo lépe. Přečetli jsme si ekologickou pohádku, naučili se básničku „Třídíme odpad“ a při tom si zopakovali slovní druhy a určování mluvnických kategorií. V pracovních činnostech a ve výtvarné výchově jsme ve skupinkách z odpadového materiálu vyráběli znečištěné modely Země. I školní Ekotým si pro nás připravil zajímavou hodinu s aktivitami, které byly zaměřeny na ochranu životního prostředí.

Třeťáci, p. učitelka K. Čihánková, p. asistentka S. Sivev


Poslední změna: 14.07.2023 - 22:22 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava