Den Země

Pondělí 22. 4. jsme měli projektovou výuku Den Země. V úvodu každý žák sám zjišťoval, jak spolužáci přispívají k ochraně životního prostředí, a své poznatky si zapisoval. Společně jsem výsledky zhodnotili a ukázali si možnosti, jak můžeme ochraňovat naši planetu Zemi. V matematice nás čekalo běhací počítání na téma Den Země s tajenkou a v českém jazyce běhací čtení na dané téma. V prvouce jsme se naučili správně třídit odpady, a nakonec jsme si společně vyrobili EKOKODEX na dveře třídy.
Během dopoledne jsem se dozvěděli spoustu nových informací a procvičili si jak samostatnou, tak i skupinovou práci.

Poslední změna: 30.04.2024 - 13:30 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava