Den Země ve Včelkách

Téma jsme zahájili získáváním vědomostí o celém vesmíru. Děti se seznámily s pojmy jako  sluneční soustava, měsíce, planety, asteroidy. Seznámily se se složením Země, tedy z čeho se naše planeta skládá. Poté si ve skupinách vybraly  oblíbenou planetu a pomocí sádrových obvazů a barev ji vytvořily. Vznikla nám tak ve třídě vlastní sluneční soustava.

Dále děti získaly povědomí o ekologii, zejména o tom, jak se o planetu starat a proč je péče o ni důležitá. Se získáváním nových vědomostí nám pomohli interaktivní pomocníci, SweetBox Sova a BeeBotky, které děti mohou samy programovat, aby došly ke konkrétnímu cíli.

A. Kapsiová

 


Poslední změna: 13.06.2023 - 06:19 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava