Digitální kompetence

Digitální kompetence
Během celého školního roku jsme se v hodinách českého jazyka učili využívat i digitální technologii.
Blíží se konec 1. třídy a většina dětí dokáže opsat, přepsat nebo si nadiktovat v programu Primary Writer krátký text.
Pomocí načtení QR kódu plnit úkoly, a to nejen v českém jazyce, ale také v prvouce. Tato cvičení mám pomáhají rozvíjet a zdokonalovat čtení s porozuměním a zároveň mám činí výuku zábavnější.
Všechny děti zaslouží velikou pochvalu za pokrok, který v této oblasti učinily.

Poslední změna: 30.05.2024 - 07:45 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava