Digitální kompetence ve 2. pololetí

Všichni druháci už dnes ví, co to vlastně ty digitální kompetence jsou. Ví, že sem patří psaní na mobilní klávesnici, které i nadále procvičujeme nejen přepisováním slov a vět v aplikaci Primary Writer, ale také při práci v PicCollage. Děti baví vytvářet pohlednice s různou tématikou a k obrázkům psát krátké titulky.  
Ve 2.pololetí nás čekal poslední cíl, který jsme si stanovili – vytvořit jednoduchý grafický obsah k danému tématu s krátkými texty (např. odpověďmi na předem zadané otázky). Pokračovali jsme ve stejné aplikaci, jen jsme použili volný styl, což znamená, že nemáme dán žádný rámeček a na volnou plochu dnes už děti umí z internetu vložit obrázky a přidat i krátké odpovědi na předem zadané otázky (tyto také vyhledávají na internetu). Takto jsme vytvořili plakátek o ptakopyskovi, o Saxáně a následně měli i volné oblíbené téma.  
To, jak tuto práci děti ovládají, jsme si ověřili v prvouce, kde jsme se učili o naší vlasti. Každý si zpracoval svůj plakát o České republice, kde kromě hlavního města měl napsat ještě sousední země a z internetu stáhnout a vložit obrázek naší vlajky, státního znaku a nějakou fotografii Prahy. Zvládli to všichni a už teď se těšíme na to, co nás čeká příští rok. 
 
Druháci, p.uč. R.Dorociaková a p.asist. P.Pavlíková 

Poslední změna: 07.06.2024 - 07:07 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava