Fyzika: prohlubujeme digitální kompetence

Při první laboratorní práci týkající se měření rozměrů tělesa, jsme využili počítač a program MS Excel. Zadáním bylo změřit vhodným měřidlem rozměry tří těles a z naměřených hodnost sestavit tabulku. V programu již děti dříve pracovaly, takže vytvořit a upravit tabulku zvládly velmi dobře. Z úprav využily formátování textu, ohraničení a stínování buněk.

Dalším krokem ve zdokonalování digitálních kompetencí bude vytvořit z naměřených hodnot výpočty pomocí vzorců a vytvořit grafy. V sešitech mají nalepený protokol z první části práce, který doplníme vytištěnou tabulkou a po úspěšném vyřešení druhého kroku i grafem.

Všechny výsledky budeme také prezentovat na nástěnce v multimediální učebně.

Mgr. Jana Hradilová


Poslední změna: 27.11.2023 - 15:53 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava