Novinky

Domů

Informace k organizaci zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. (§36 odst. 3 školského zákona) 

Jedná se o děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. 

Termín a místo zápisu: 

  • 6. 4. - 16.4. 2021 
  • Online na zapisyonline.cz 

Kritéria pro přijímání žáků: 

1. Místo trvalého pobytu dítěte - přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodě spádové školy – Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště (dále „spádový obvod“) 

2. Dítě po odkladu školní docházky - přednostně budou přijímány děti po odkladu školní docházky. Kritérium je uplatnitelné pouze u dětí ze spádového obvodu. 

3. Sourozenec – přednostně budou přijímány děti, které mají ve škole vzdělávajícího se sourozence. Kritérium je uplatnitelné pouze u dětí z nespádového obvodu. 


Počet žáků, který lze v rámci kapacity 1 třídy přijmout: 30 


Formální část zápisu - Postup: 

1. Zákonný zástupce vyplní a odešle online formulář po kliknutí na:  

2. Po odeslání formuláře obdrží zákonný zástupce na svou uvedenou emailovou adresu potvrzení s kódem a odkaz na vyplněný formulář  "žádost o přijetí", nebo "žádost o odklad povinné školní docházky" 

3. Žádost zákonný zástupce vytiskne, podepíše a společně s kopií rodného listu dítěte doručí bezodkladně jedním z níže uvedených způsobů do školy:

  • Osobně 
  • Poštou na Sedliště 203, 739 36 Sedliště. 
  • Emailem s certifikovaným elektronickým podpisem na  sekretariat@skolasedliste.cz 
  • Datovou schránkou na 59xnr6t 

Informace o možnosti odkladu školní docházky dle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 


Motivační část zápisu: 

  • Organizace setkání dětí, zákonných zástupců a paní učitelky bude upřesněna vzhledem k vývoji epidemiologické situace 

Návod pro přihlášení dítěte naleznete ve videu v odkaze níže (pro rodiče - čas 2:07) 

Zápisy Online pro školy a rodiče - nástroj pro řešení online zápisů do 1. ročníků základních škol 


Děkujeme za důvěru projevenou výběrem naší školy pro vzdělávání Vašeho dítěte. 

V případě nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy. 

Na brzké setkání se těší
Mgr. David Hubeňák - ředitel školy a kolektiv pedagogů 


Poslední změna: 12.03.2021 - 09:46 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky mateřské školy
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava