Novinky

Domů

Informace k organizaci zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. (§36 odst. 3 školského zákona) 

Jedná se o děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. 

Termín a místo zápisu: 9.4.2024 v základní škole (Sedliště 203, 73936 Sedliště)

Kritéria pro přijímání žáků: 

1. Místo trvalého pobytu dítěte - přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodě spádové školy – Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště (dále „spádový obvod“) 

2. Dítě po odkladu školní docházky - přednostně budou přijímány děti po odkladu školní docházky. Kritérium je uplatnitelné pouze u dětí ze spádového obvodu. 

3. Sourozenec – přednostně budou přijímány děti, které mají ve škole vzdělávajícího se sourozence. Kritérium je uplatnitelné pouze u dětí z nespádového obvodu. 


Počet žáků, který je možné přijmout: 24 


Formální část zápisu - Postup: 

1. Zákonný zástupce vyplní přihlášku online na odkaze  ZDEPři vyplňování online přihlášky si vyberete čas příchodu k zápisu.

2. Po odeslání formuláře obdrží zákonný zástupce na svou uvedenou emailovou adresu potvrzení s odkazem na vyplněný formulář  "žádost o přijetí", nebo "žádost o odklad povinné školní docházky

3. Žádost (podepsanou), včetně příloh (kopie rodného listu dítěte a v případě žádosti o odklad povinné školní docházky doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučující vyjádření odborného lékaře, nebo klinického psychologa), doručí zákonný zástupce do 9.4.2024 na adresu školy Sedliště 203, 739 36 Sedliště, nebo e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem na  sekretariat@skolasedliste.cz, nebo datovou schránkou na 59xnr6t.


Informace o možnosti odkladu školní docházky dle § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon, dále "ŠZ") 

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4 ŠZ, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 


Motivační část zápisu: 

Setkání dětí, zákonných zástupců a pedagogů proběhne v základní škole 9.4.2024 od 15:00 do 17:00. Prosíme o dodržení zvoleného času příchodu v online přihlášce, abychom předešli prostojům. 


Děkujeme za důvěru projevenou výběrem naší školy pro vzdělávání Vašeho dítěte. 

V případě nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy. 

Na brzké setkání se těší
Mgr. David Hubeňák - ředitel školy a kolektiv pedagogů 


Poslední změna: 09.04.2024 - 00:00 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
 • Vážení rodiče, zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne 9.4.2024 od 15:00 do 17:00. Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více".
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Velikonoční prázdniny - přerušení provozu
  Vážení rodiče, v době velikonočních prázdnin od 28.3.2024 do 1.4.2024 bude přerušen provoz školy, školní družiny a školní jídelny. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené velikonoční svátky.
 • Vážení rodiče, milí žáci,
  věnujte prosím pozornost informacím k organizačním změnám výuky a stravování v souvislosti s rekonstrukcí školy, která bude zahájena 1.3.2024. Projekt je zaměřen na realizaci stavebních úprav „staré“ budovy základní školy, jejichž obsahem je vybudování 2 nových multimediálních učeben v půdních prostorách školy, přístavba a rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Součástí realizace je také bezbariérové řešení celé budovy. Celý projekt je financován Evropskou unií za spoluúčasti obce Sedliště. 
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava