Novinky

Domů

Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Termín a místo zápisu: 

 • 9.5.2023 v mateřské škole (Sedliště 515, 73936 Sedliště)

Kritéria pro přijímání dětí:

 • Věk uchazeče – přednostně budou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku,

 • Místo trvalého pobytu uchazeče – přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodě spádové školy – Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště

 • Sourozenci uchazeče – přednostně budou přijímány děti, které mají ve škole, jejíž činnost vyková Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště, vzdělávajícího se sourozence.

  • Bodové ohodnocení naleznete v přiloženém dokumentu

  • Všechna uvedená kritéria jsou uplatnitelná do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku


Počet dětí, který lze v rámci kapacity do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku přijmout:
 • 26-32 dětí v závislosti na věku žadatelů (dětí), kteří budou žádat o přijetí

Formální část zápisu:
 • Zákonný zástupce vyplní přihlášku online, která bude dostupná na banneru níže od 24.4. do 9.5.2023.
 • Po odeslání formuláře obdrží zákonný zástupce na svou uvedenou emailovou adresu potvrzení s odkazem na vyplněný formulář  "žádost o přijetí", součástí bude také "zdravotní dotazník".
 • Žádost, včetně příloh (kopie rodného listu dítěte, potvrzený zdravotní dotazník, případně potvrzení o zdravotním postižení dítěte), doručí zákonný zástupce do 9.5.2023 na adresu školy Sedliště 203, 739 36 Sedlištěe-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem na  sekretariat@skolasedliste.cz, nebo datovou schránkou na 59xnr6t.

Doplňující informace:
 • Povinnost plnit předškolního vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhly pěti let věku do 31.srpna.
 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručí zákonný zástupce škole s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Motivační část zápisu:
 • Setkání dětí, zákonných zástupců, pedagogů a prohlídka vzdělávacích prostor proběhne v mateřské škole 9.5.2023 od 15:00 do 16:30 h.

Děkujeme za důvěru projevenou výběrem naší školy pro vzdělávání Vašeho dítěte
 
V případě nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy
 
Na setkání se těší
Alena Kapsiová, DiS. – vedoucí učitelka mateřské školy a kolektiv zaměstnanců
 
 Poslední změna: 09.05.2023 - 00:00 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky mateřské školy
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava