Novinky

Domů

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

1.) Provoz základní školy 

 • 1.září 
  • zahájení školního roku proběhne ve třídách 1. vyučovací hodinu, tj. od 7:55 do 8:40. Následně odchází žáci domů. 
  • přivítání prvňáčků proběhne ve třídě společně s rodiči 
 • 2., 5. a 6. září 
  • výuka v 1. třídě - 3 vyučovací hodiny, tj. od 7:55 do 10:35 
  • výuka 2.-5. třídy - 4 vyučovací hodiny, tj. od 7:55 do 11:30 
  • výuka 6.-9. třídy - 5 vyučovacích hodin, tj. Od 7:55 do 12:25 
 • Od 7. září začíná výuka dle platného rozvrhu hodin, který bude na webu aktualizován do 31. srpna 
Informační systém
 • 1. září v 9:00 se v 1. třídě uskuteční úvodní informativní třídní schůzky
 • v ostatních třídách se úvodní informativní třídní schůzky konat nebudou. V případě potřeby zašlou bližší organizační informace třídní učitelé prostřednictvím Bakálářů. S dotazy se můžete taktéž obrazet na třídní učitelé, nebo vedení školy.
 • Informace k organizaci školního roku 2022/2023 najdete na webu školy ( ZDE)

3.) Provoz školní družiny 

 • 1. září budou žákům rozdány přihlášky s informacemi o školní družině. Vyplněnou přihlášku vyzvednou 2. září vychovatelky ve třídách.
 • Přijímání žáků do školní družiny bude probíhat nově dle kritérií, která najdete na webu v dokumentech školní družiny.
 • Rozdělení účastníků do oddělení školní družiny bude provedeno 2. září a seznamy budou zveřejněny na webu školní družiny v dokumentech.
 • Provoz školní družiny bude zahájen 2. září 2022 (ranní družina od 6:00 do 7:35 hodin, odpolední družina od 11:30 do 16:30 hodin) 

4.) Provoz školní jídelny 

 • strávníci používají k odběru stravy čip nebo ISIC kartu. Čip je k zakoupení v kanceláři vedoucí školní jídelny. V případě zájmu o ISIC kartu kontaktujte třídního učitele.
 • čip, nebo ISIC kartu je potřeba nabít v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 • odhlášky stravy na  www.strava.cz budou přijímány do 13.30 předchozího dne. U nepředvídaných situací je možné oběd odhlásit do 6.00 daného dne na  jidelna@skolasedliste.cz 

5.) Novinky od 1.9.2022

 • Školní řád základní školy
 • ŠVP - Dodatek č. 5
 • rozšíření školského poradenského pracoviště o školního psychologa

Těšíme se na Vás!

Mgr. David Hubeňák


Poslední změna: 30.08.2022 - 15:41 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava