Novinky

Domů

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

1.) Provoz základní školy 

 • 4. září 
  • zahájení školního roku proběhne ve třídách 1. vyučovací hodinu, tj. od 7:55 do 8:40. Následně odchází žáci domů. 
  • přivítání prvňáčků a informativní třídní schůzky ve třídě s rodiči
 • 5.-6. září 
  • výuka v 1. třídě - 3 vyučovací hodiny, tj. od 7:55 do 10:35 
  • výuka 2.-5. třídy - 4 vyučovací hodiny, tj. od 7:55 do 11:30 
  • výuka 6.-9. třídy - 5 vyučovacích hodin, tj. od 7:55 do 12:25 
 • 7.-8. září začíná výuka dle aktuálního rozvrhu hodin (ve zkráceném režimu vyučování jako 5.-6. září
 • od 11. září výuka dle rozvrhu hodin
Informační systém
 • 1. třída - 4. září úvodní informativní třídní schůzky
 • v ostatních třídách se úvodní informativní třídní schůzky konat nebudou. V případě potřeby zašlou bližší organizační informace třídní učitele prostřednictvím Bakálářů. S dotazy se můžete taktéž obrazet na třídní učitelé, nebo vedení školy.
 • Informace k organizaci školního roku 2023/2024 najdete na webu školy ( ZDE)

3.) Provoz školní družiny 

 • 4. září budou žákům rozdány přihlášky s informacemi o školní družině. Vyplněnou přihlášku vyzvednou 5. září vychovatelky ve třídách.
 • Přijímání žáků do školní družiny bude probíhat podle kritérií, která najdete na webu v dokumentech školní družiny.
 • Rozdělení účastníků do oddělení školní družiny bude provedeno 5. září a seznamy budou zveřejněny na webu školní družiny v dokumentech.
 • Provoz školní družiny bude zahájen 5. září (ranní družina od 6:00 do 7:35 hodin, odpolední družina od 11:30 do 16:30 hodin)

4.) Provoz školní jídelny 

 • strávníci používají k odběru stravy čip nebo ISIC kartu. Čip je k zakoupení v kanceláři vedoucí školní jídelny. V případě zájmu o ISIC kartu kontaktujte třídního učitele.
 • čip, nebo ISIC kartu je potřeba nabít v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 • odhlášky stravy na  www.strava.cz budou přijímány do 13.30 předchozího dne, nejpozději do 5.00 daného dne. Ve výjimečných případech náhlého onemocnění lze stravu odhlásit do 6.00 hod pouze na jidelna@skolasedliste.cz 

5.) Novinky od 1.9.2023

 • Školní řád základní školy
 • ŠVP - Dodatek č. 6
 • Noví zaměstnanci
 • Horolozecká stěna v tělocvičně

Atuální informace, včetně dokumentů a fotografií najdete na webu školy www.skola-sedliste.cz


Už se těšíme na nový školní rok! :-)

Mgr. David Hubeňák


Poslední změna: 01.09.2023 - 13:29 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava