Novinky

Domů

Informace k organizaci zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Termín a místo zápisu: 

 • Online na skolkavmobilu.cz 
 • přihlášky budou přijímány v termínu od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021

Kritéria pro přijímání dětí: 

 1. Věk uchazeče – přednostně budou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, 
 1. Místo trvalého pobytu uchazeče - přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodě spádové školy – Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště, 
 1. Sourozenci uchazeče – přednostně budou přijímány děti, které mají v MŠ, nebo ZŠ, jejíž činnost vyková Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště, vzdělávajícího se sourozence.  
 1. Děti zaměstnanců - přednostně budou přijímány děti zaměstnanců Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Sedliště.   

* Bodové ohodnocení naleznete v příloženém dokumentu

** Všechna uvedená kritéria jsou uplatnitelná do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 


Počet dětí, který lze v rámci kapacity do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku přijmout: 24-28

*** v závislosti na věku žadatelů (dětí), kteří budou žádat o přijetí 


Formální část zápisu: 

 1. zákonný zástupce vyplní přihlášku k předškolnímu vzdělávání online kliknutím na:
 2. Žádost zákonný zástupce vytiskne, podepíše a společně s kopií rodného listu dítěte, dokladem o pravidelném očkování, případně údaji o zdravotním postižení dítěte doručí bezodkladně jedním z níže uvedených způsobů do školy:
 • Osobně 
 • Poštou na Sedliště 203, 739 36 Sedliště. 
 • Emailem s certifikovaným elektronickým podpisem na  sekretariat@skolasedliste.cz 
 • Datovou schránkou na 59xnr6t 
V současné epidemiologické situaci může zákonný zástupce doručit jako doklad o pravidelném očkování čestné prohlášení o řádném očkovaní dítěte (prohlášení bude vygenerováno společně s přihláškou), společně s kopii očkovacího průkazu

Doplňující informace:

 • Povinnost plnit předškolního vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let věku
 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání.  Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručí zákonný zástupce škole s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

Motivační část zápisu: 

 • Organizace setkání dětí, zákonných zástupců a učitelek bude upřesněna vzhledem k vývoji epidemiologické situace 

Na setkání se těší 
Mgr. David Hubeňák - ředitel školy 
Alena Kapsiová - vedoucí učitelka mateřské školy 
a kolektiv zaměstnancůPoslední změna: 03.05.2021 - 00:00 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky mateřské školy
 • Vážení rodiče,
  věnujte prosím pozornost informacím týkajících se zahájení školního roku a jeho organizaci, které naleznete po klinutí na "čist dále"
  Číst více
 • Vážení rodiče,

  věnujte prosím pozornost organizaci letního provozu mateřské školy.

  Více informací na "číst více"

  Číst více
 • Vážení rodiče,
  zápis do mateřské školy bude vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a souvisejícím krizovým opatřením vlády probíhat online od 3.5.2021 do 16.5.2021.  

  Motivační část zápisu, tedy seznámení dětí s paní učitelkou a školou, nabídneme v případě příznivého vývoje epidemiologické situace a rozvolnění vládních opatření. 

  Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více". 

  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava