Loučíme se zimou a vítáme jaro

Děti si vyrobily loutku, paní Zimu, která se nazývá také jako Smrtka, nebo Morena. Vyrobili jsme ji z různých materiálů – klacíků, listí, sena, papíru.

Takto vyrobena paní Zima se nosí pryč od obydlí, kde se symbolicky odevzdá hozením do vody. Někdy se před hodem zapálí. 

My jsme, dle tradice, za zvuků hudebních nástrojů a tradičních říkadel, odnesli paní Zimu k potůčku Datyňka, kde jsme s ní rozloučili.

Krásné jaro všem přejí děti ze školky


Poslední změna: 28.03.2022 - 15:46 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava