Návštěvy kostela Všech svatých

Během května 2024 navštívili všichni žáci druhého stupně nejvýznamnější kulturní památku obce Sedliště – dřevěný kostel Všech svatých.

Seznámili se s atmosférou kostela, zkusili nakreslit a změřit jeho půdorys. Následně jim pan farář Mgr. Bc. Jakub Vavrečka popsal, jak se jmenují určité kostelní předměty nebo prostory. A tak žáci obohatili svoji slovní zásobu například o ambon, retabulum, křtitelnici či zákristii.

Všechny prohlídky se nesly ve velmi příjemné atmosféře. A ta je důležitá při vytváření pozitivního vztahu ke kulturně historickému dědictví v regionu, v němž žáci žijí.

Mgr. et Mgr. Michal Bařina


Poslední změna: 28.05.2024 - 20:32 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava