Občanská výchova: Vzájemné vztahy

Vzájemná komunikace, tolerance, trpělivost, respekt – toto vše si žáci vyzkoušeli v hodině OV. V pěti skupinách a pěti různých scénkách na téma : Konfliktní situace mezi rodiči a dětmi. Po jednotlivých scénkách žáci diskutovali o tom, jak se v dané situaci cítili a vysvětlili si jednání všech účastníků.

Mgr. Martina Kantorová


Poslední změna: 13.07.2023 - 21:42 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava