Ohlédnutí v čase, strávený ve školní družině

Čas, strávený ve školní družině, není jen hra a odpočinek. Pobytem ve školní družině získávají děti také sociální dovednosti – navazování a udržování vztahů s druhými, sociální interakci – vzájemné působení jedince nebo skupiny, na druhého.

U děti podporujeme vztahy k lidem, k přírodě a k sobě samému. Nabízené činnosti dětem rozšiřují možnosti, jak lépe využít čas, strávený ve školní družině. Přistupujeme k dětem individuálně, podporujeme a rozvíjíme jejich zájem a potřeby.

 


Poslední změna: 03.12.2021 - 13:08 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava