PODĚKOVÁNÍ SPOLKU RODIČŮ za spolupráci ve šk. roce 2020/2021

Prázdniny už klepou na dveře, školní rok se chýlí ke konci. Byl opravdu hodně náročný pro všechny. Měli jsme spoustu plánů, které nám nevyšly kvůli uzavření školy. Přesto se náš Spolek rodičů velmi snažil pro děti zařídit, co bylo možné.

Na začátku školního roku obdarovali naše nové prvňáčky tabulkou s fixy k nácviku psaní a žákům 2.stupně věnovali vybavení na běžecké lyžování. Všem třídám přispěli nemalou částkou na akce, které byly náhradou za neuskutečněný Den dětí v tom školním roce minulém. Všichni jsme vyrazili do přírody a opravdu si to užili.

Ještě před uzavřením stihli zorganizovat pro děti Drakiádu.  Každý musel dodržovat daná pravidla, a i díky tomu se tato akce opět vydařila. Bohužel už tradiční Lampionáda či Mikulášská v tomto roce neproběhly. Nemohli jsme se s dětmi ani obléct do kostýmů a masek a vyrazit na karneval. Rodiče museli oželet, že si nezatančí na rytmy oblíbené kapely, ani nevyhrají žádnou cenu v tombole na Společenském plese. Zdánlivě se vše zastavilo a jediné, co probíhalo, byla online výuka.

Konečně nastal ten toužebně očekávaný den, kdy jsme se znovu vrátili s dětmi do školních lavic. Vše se znovu začalo dávat do pohybu a vracet se k životu. Ke Dni dětí Spolek rodičů finančně zajistil velmi zábavnou a inspirativní přehlídku dravců, která zaujala všechny od těch nejmenších Sluníček, Včelek i Delfínků až po naše deváťáky. Také jsme mohli opět vyrazit na výlety, které Spolek rodičů finančně podpořil. Navštívili jsme Bílou, Pustevny, Lysou horu, Archeopark Chotěbuz, ostravskou ZOO, Lešnou, Punkevní jeskyně i Lednici. S díky se přidávají žáci 3.třídy za umožnění projektového dne Kouzelný oxid. Také náš Ekotým děkuje za odměnu, neboť i v tomto náročném roce obhájil titul Ekoškola. Společně vyrazili rovněž do Lešné.

Mohlo by se zdát, že veškerá činnost Spolku, je vlastně jen finanční příspěvek dětem, ale málokdo vidí tu spoustu hodin, které musí jeho členové vynaložit při přípravách všech akcí. Proto si zaslouží velký dík a obdiv. Moc bych jim přála, aby se našli další stejní nadšenci, kteří by doplnili jejich řady, protože mají stejný cíl jako my, a to jsou naše děti. Pro ně to vlastně všichni děláme. Ještě jednou díky a načerpejte spoustu sil do dalšího školního roku.

                                                                                                                     Mgr. Renáta Dorociaková


Poslední změna: 30.06.2021 - 15:37 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava