Pokračování sedlišťské naučné stezky

3. dubna 2024 se žáci 8. ročníku zúčastnili závěrečné přehlídky žákovských prací vytvořených v rámci Projektové výuky se zaměřením na vědomosti o regionu v kině Hvězda ve Vratimově, kde představili projekt sedlišťské naučné stezky, ve kterém navázali na úspěšnou práci minulé osmé třídy. Na projektu pracovali v hodinách občanské výchovy a dějepisu. Rozšířili online naučnou stezku o 4 nová místa, která samozřejmě osobně navštívili a ke kterým zpracovali ve skupinkách materiály (fotografie, text, časová osa, anglická verze).

Opět proběhla schůzka se starostou obce Sedliště Ing. Jaromírem Krejčokem, na které se řešila realizace naučné stezky formou dřevěných desek s panelem. Vycházky a hodiny byly dokumentovány a pan starosta nám odpověděl, jaké je jeho oblíbené sedlišťské místo. Z těchto materiálů pak Hanka Kubíčková v AVT kroužku sama vytvořila jednoduché video.

Samostatná prezentace projektu se některým žákům i přes nácvik kvůli nervozitě příliš nepovedla. Přínosem však zůstává jejich odvedená práce, na kterou může opět navázat další 8. ročník realizací s myšlenkou, že i Sedliště mají návštěvníkům co nabídnout.

Mgr. et Mgr. Michal Bařina


Poslední změna: 18.05.2024 - 11:34 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava