Přírodopis: V zajetí botaniky

V úvodu botanické části přírodopisu se žáci vydali do přírody. Položili si jednoduchou badatelskou otázku. „Které rostliny se vyskytují v okolí školy?“ S využitím aplikace PlantNet bylo snadné, na to přijít. Celkově sedmáci objevili téměř 30 rostlin. Následně je napadaly další otázky. „Jaký mají rostliny význam, jsou některé jedovaté nebo naopak třeba léčivé?“ Po odpovědích pátrali následující vyučovací hodinu v druhé části bádání.

Během následujících hodin se průběžně kluci a holky učili nejběžnější rostliny poznávat. K tomu jim mělo pomoci, mimo jiné, zhotovení elektronického herbáře. Ten tvořili pomocí aplikací PlantNet a PicCollage.

Sedmáci se seznámili také s jednotlivými částmi rostlinného těla. Prakticky si vyzkoušeli vedení vody rostlinou v laboratorní práci. Nechali bílou chryzantému nasát červený inkoust a dokázali tak, že stonek vede vodu i s minerálními látkami až do květů, neboť květ po několika hodinách zčervenal. Pod mikroskopem pak pozorovali nabarvený řez stonkem a cévní svazky. Zde museli žáci prokázat velkou trpělivost a preciznost, neboť zhotovení tenkého řezu vyžaduje opravdu velké soustředění.

Vybrané elektronické herbáře a laboratorní práce můžete vidět v přiložených souborech.

Mgr. Markéta Bonková
Poslední změna: 14.07.2023 - 07:29 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava