Přírodověda: Skládankové učení

V přírodovědě si páťáci vyzkoušeli zjednodušenou verzi skládankového učení.
Nejprve jsme se rozdělili do 4 skupin, každá z nich zpracovávala  jedno téma - uhlí, ropa, zemní plyn a elektrárny.  Informace jsme hledali v učebnicích případně na internetu. V následující hodině jsme se ve skupinkách krátce sešli, abychom si připomněli, vše co jsme se dozvěděli a následně se rozdělili do nových 4 skupin tak, aby v každé byla zástoupena všechna témata. Vzájemně jsme si sdělovali nové poznatky a společně tvořili myšlenkové mapy. 

Na závěr každá skupina prezentovala svou myšlenkovou mapu před třídou.

Mgr. Vladislava Hurajová


Poslední změna: 13.07.2023 - 15:28 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava