Přírodověda: Skupinová práce na stanovištích

Úkolem bylo zopakovat si téma nerosty, horniny a energie. Forma skupinové práce na šesti stanovištích s různými úkoly se nabízela. Nejprve si žáci sami definovali, co je cílem skupinové práce a poté se mohla vymezit základní pravidla pro práci v týmu.

Po vytvoření skupin se kluci a holky pustili do úkolů na stanovištích. Poznávali např. nerosty a horniny podle předložených vzorků, opravovali chyby v textu, hledali názvy nerostů v přesmyčkách. Náročnější pak byla práce s textem o alternativních zdrojích energie nebo získávání informací z videa o ostravské haldě Emě.

Nakonec se všem podařilo, v rámci svých možností, splnit všechny úkoly a věřím, že i získat další zajímavé informace. Poslední částí naší dvouhodinovky bylo závěrečné sebehodnocení skupin. Členové týmu se pokusili vyjádřit, co se jim dařilo a naopak, v čem mají ještě rezervy. Většině žáků se ve skupině pracovalo dobře a zvládali spolu komunikovat o zadaných tématech. Některým se hezky dařilo dodržovat zadané role v týmu, např. hlídat čas na stanovištích nebo být tzv. utišovatelem skupiny. Pro některé bylo těžké vnímat jeden druhého a pracovat na společném cíli. Podobná aktivita určitě nebyla poslední, a tak budeme mít možnost na všem ještě zapracovat.

Mgr. Markéta Bonková


Poslední změna: 03.01.2024 - 16:29 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava