Přírodověda: Výuka venku

Krásné květnové počasí nás s páťáky vylákalo ven. A že jsme právě probrali lidské tělo, byla také venkovní aktivita zaměřena tímto směrem. Děti pracovaly ve skupinkách, které si samy vytvořily. Úkolem každé skupinky bylo vytvořil do siluety lidské postavy model orgánových soustav z přírodnin, které nalezly v okolí školy. Dětem se práce velice líbila a také dařila. Kromě toho, že se učily efektivně spolupracovat si také, možná nevědomky, opakovaly lidské orgány. Na závěr každá skupinka prezentovala ostatním výsledek své práce. Výuku venku si v nějaké podobě určitě zopakujeme ještě v červnu.

Mgr. Vladislava Hurajová


Poslední změna: 13.07.2023 - 15:38 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava